Nieuws artikel

Micha photography

Micha Photography is een persoonlijke website van een van de collega’s (Micha Posthumus). Hier wordt invulling gegeven aan een persoonlijke hobby. Er is gebruik gemaakt van een WordPress omgeving. Design en code verder door ons afgerond.