Nieuws artikel

DSL-verbindingen EPD-gecertificeerd

Gecertificeerde verbindingen voor Electronisch Patiëntendossier.

Sinds medio 2009 moesten alle zorgaanbieders gebruik maken van het elektronisch patiëntendossier (EPD) om medische informatie op landelijke schaal uit te wisselen. In een later stadium zullen ook zorgverzekeraars en patiënten toegang krijgen tot het EPD.

Om de uitwisseling mogelijk te maken is er een landelijke basisinfrastructuur, AORTA genaamd, ontwikkeld. Centraal in AORTA staat de zorginformatiemakelaar (ZIM), die wordt geëxploiteerd door het landelijk schakelpunt (LSP). Op het LSP kunnen zorgaanbieders hun bestaande zorginformatiesystemen aansluiten, mits zij voldoen aan de eisen van een goed beheerd zorgsysteem (GBZ). De koppeling tussen een GBZ en het LSP vindt plaats via datacommunicatienetwerken (DCN), die worden geëxploiteerd door zorgserviceproviders (ZSP). Om als ZSP te mogen optreden dient een organisatie gekwalificeerd te zijn door Nictiz (Nationaal ICT Instituut in de Zorg), het overkoepelende orgaan dat in opdracht van het Ministerie van VWS in deze handelt. Onderstaand is e.e.a. schematisch weergegeven:

Webcircuit biedt dan ook ZSP-gekwalificeerde verbindingen aan. Voor verdere informatie over Nictiz verwijzen wij u naar de website: http://www.nictiz.nl. Voor verdere informatie rondom de kwalificatie-eisen e.d. verwijzen wij u naar de website: http://www.infoepd.nl.

ZSP-gekwalificeerd. Wat houdt dit in?

De ZSP kwalificatie houdt in dat een verbinding met het LSP kan worden aangeboden aan een GBZ. Een GBZ kan bijvoorbeeld een huisarts, een huisartsenpost, een apotheek of een ziekenhuis zijn. Een GBZ is verplicht om van een ZSP gebruik te maken om verbinding te kunnen maken met een LSP. Omdat onze carrier gekwalificeerd is, kunnen een oplossing bieden aan de medische sector in het kader van het EPD, met een uitstekende prijs- en kwaliteitver- houding. Deze dienst is daarom een belangrijke aanvulling op het huidige portfolio aan diensten en kan gezien worden als extra component voor een verbinding bij Webcircuit.

Waaruit is de ZoIP dienst opgebouwd?

De ZoIP dienst is opgebouwd uit de volgende elementen:
• Een verbinding (xDSL\Extended Ethernet\Fiber) vanaf (IS/RA punt) de GBZ met het netwerk van onze carrier op basis van een SLA A(lways).
• Een child IPVPN wolk t.b.v. een beveiligde GBZ omgeving op het netwerk van de carrier
• Een parent IPVPN wolk t.b.v. een beveiligde verbinding tussen een child IPVPN en de LSP.
• Verbindingen tussen de IPVPN wolk en het LSP’s (2) op basis van een SLA A(lways).
• 2 DNS servers t.b.v. het LSP domein.
• Domeinregistratie van (sub)domeinnaam aan backend

Wat is de kwaliteit van de ZoIP dienst?

De kwaliteit van de ZoIP dienst is even hoogwaardig als de rest van de diensten die wij leveren. Om de kwaliteit van de oplevering en het algemene functioneren hiervan te borgen, zal de carrier intensief met het LSP en NICTIZ samenwerken.

Wat is een SLA?

Een Service Level Agreement is een contract over het te leveren niveau en type service. Vervolgens wordt bijgehouden of de klant ook daadwerkelijk krijgt waar hij voor betaalt. Een SLA wordt o.a. opgesteld voor een organisatie die een deel van de automatisering wil uitbesteden aan een leverancier. Webcircuit biedt bij de ZoIP dienst, de volgende SLA vorm:
• SLA A: Beschikbaarheid = 99,9 % | SLA Always).
De CSP kan 24 uur per dag, elke dag van de week een incident bij de Webcircuit supportdesk melden. De responsetijd is < 2 uur, het incident wordt binnen 6 uur hersteld.